strona główna

Projekt zakłada odbycie 3-tygodniowej praktyki przez 5 uczniów w terminie 25.09.10 - 15.10.10.

Uczestnikami są uczniowie Powiatowego Centrum Edukacyjnego - ZSP w Lęborku, będący w trakcie kształcenia zawodowego w zawodzie technik budownictwa. Odbędą oni praktykę w ROC West-Brabant w Holandii pracując na budowach i w warsztatach szkolnych, ponadto spotkają się z rówieśnikami i nauczycielami holenderskimi.

Staż odbędzie się w ROC West-Brabant, korporacji 9 szkół kształcących młodzież na wysokim poziomie europejskim, realizującej staże zagraniczne w ramach programów europejskich.

Copyright by Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lęborku