program stażu

Staż zagraniczny został zaplanowany zgodnie treściami nauczania dla klasy trzeciej - technik budownictwa, w konsultacji z partnerem holenderskim, który został poinformowany o tematyce stażu, celach, ilość stażystów, czasie trwania oraz terminie praktyki. Komunikowanie partnerów będzie odbywać się telefonicznie, poprzez fax lub drogą elektroniczną. Program stażu trwający trzy tygodnie został ustalony i zaakceptowany przez strony uczestniczące w projekcie.

 1. 25-26.09.10 zapoznanie z regionem, zwiedzanie Bredy
 2. 27.09.10 spotkanie w szkole Markiezaat College z dyrekcją, nauczycielami i uczniami (zapoznanie, zwiedzanie szkoły)
 3. 28.09.10 spotkanie z trenerami holenderskimi odpowiedzialnymi za realizację stażu (przedstawienie miejsc stażu do akceptacji); uczestniczenie w zajęciach lekcyjnych, poznawanie metod, warunków i treści kształcenia zawodowego
 4. 29.09.10 zapoznanie się z pracowniami kształcenia praktycznego (wyposażenie, rodzaj prowadzonych zajęć); zajęcia wprowadzające do praktyki w pracowni
 5. 30.09.10 zapoznanie z placem budowy - miejscami praktyk; szkolenie BHP dotyczące pracy na budowie
 6. 01.10.10 praca z pracownikami holenderskimi; samodzielne wykonywanie powierzonych zadań na budowach (rodzaj zadań uzależniony od rodzaju budowy)
 7. 02-03.10.10 zwiedzanie z opiekunem zabytków w regionie, wyjazd do Amsterdamu
 8. 04-08.10.10 odbywanie praktyki na budowach (każdy stażysta odbywa praktykę w innej firmie holenderskiej); praktyka na budowach-wykonywanie zadań powierzonych, samodzielne rozwiązywanie problemów, organizacja stanowiska pracy
 9. 09-10.10.10 wycieczka krajoznawcza z opiekunem
 10. 11.10.10 wykonywanie powierzonych zadań (murowanie, pomiary geodezyjne, prace wykończeniowe)
 11. 12.10.10 obsługa sprzętu budowlanego niezbędnego do wykonania zadań; samodzielne organizowanie pracy własnej, komunikowanie się ze współpracownikami, wykonywanie powierzonych zadań (murowanie, pomiary geodezyjne, prace wykończeniowe)
 12. 13.10.10 praca z nowoczesnym sprzętem budowlanym; samoocena wykonywanej pracy przy udziale trenerów holenderskich; komunikowanie się z pracownikami holenderskimi, poznawanie warunków pracy Holandii, poznawanie technik poszukiwania pracy
 13. 14-15.10.10 spotkanie z trenerami - ocena i podsumowanie stażu, określenie realizowanych celów, samoocena uzyskanych kwalifikacji, otrzymanie przez uczniów certyfikatów potwierdzających uzyskane kwalifikacje
 14. 16.10.10 wyjazd z Bredy do Lęborka
Copyright by Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lęborku