szkoła holenderska

Regionaal Opleidingen Centrum West – Brabant (ROC West – Brabant) - Regional centre for vocational education and training w Holandii jest kompleksem 9 typów szkół ( Singel College, Florian College, Kellebeek College, Markiezaat College, Prinsentuin College, Radius College, Witalis College, Zoomvliet College i P3 transfer) kształcącym młodzież na poziomie szkoły średniej i wyższej w następujących typach: szkolenie zawodowe średnie, szkolenie ogólne i szkolenie dorosłych. Profile kształcenia obejmują między innymi: budownictwo, hotelarstwo, zarządzanie, agroturystykę i opiekę zdrowotną.

Ilość uczniów kształcących się w ROC West – Brabant wynosi ponad 26 000, a liczba personelu – 2 300 osób. Kompleks szkół mieści się w 50 budynkach. ROC WB jest kompleksem szkół zawierających szerokie kontakty międzynarodowe, także w ramach programu Leonardo da Vinci, kształci młodzież z wielu państw z całego świata. Wielokrotnie przedstawiciele szkoły przebywali w PCE- ZSP celem nawiązania dalszej współpracy. W skład ROC WB wchodzi Markiezaat College - szkoła otwarta na polskie problemy kształcenia zawodowego, jest zaangażowana w projekty europejskie, służy chętnie doświadczeniem i bazą dydaktyczną w kształceniu polskich uczniów.

Ze szkołą holenderską zostało zrealizowanych kilka projektów, każdy projekt przebiegał zawsze zgodnie z harmonogramem, uczestniczyła w nim wysokowykwalifikowana i profesjonalna kadra szkoły, posiadająca doskonałą bazę dydaktyczną do praktycznej nauki w zawodach budowlanych. Partnerskie porozumienie dotyczące realizacji założonych przez projekt celów jest elementem nadrzędnym podczas trwania praktyk zagranicznych. W skutek dużego zaangażowania i współpracy polskiej i holenderskiej szkoły powstają kolejne projekty w ramach programu Leonardo da Vinci.

Prawidłowością przebiegu projektu będzie zajmował się koordynator projektów międzynarodowych Wim Franssen, który we współpracy z dyrektorem szkoły podpisze dokumenty Europass. Partner holenderski po podsumowaniu stażu wyda certyfikaty uczestnikom okeślające nabyte umiejętności w branży budowlanej.

Copyright by Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lęborku