szkoła polska

Powiatowe Centrum Edukacyjne – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku jest zespołem szkół wprowadzającym nowoczesne rozwiązania i trendy w systemy kształcenia zawodowego, otwartym na innowacyjne działania edukacyjne w branży zawodowej. Od 1999 roku szkoła realizuje różnorodne formy kształcenia mające na celu zwiększenie umiejętności przyszłych absolwentów w zakresie zawodowym, doskonalenia języków obcych i przedsiębiorczości.

Szkoła aktywnie uczestniczy w promocji zagadnień europejskich, w szczególności dotyczących porównywalnego i przejrzystego przygotowania zawodowego młodzieży oraz ich mobilności - przygotowując i realizując projekty unijne (Leonardo da Vinci - 7 projektów i Sokrates - 3 projekty) z następującymi państwami: Szwecja, Estonia, Niemcy, Wielka Brytania, Holandia, Francja i Turcja. W PCE- ZSP kształci się obecnie ponad 700 uczniów w szkołach: Technikum Budownictwa, Technikum Ochrony Środowiska, Technikum Organizacji Usług Gastronomicznych, Technikum Drzewne, Technikum Informatyczne i zasadnicza Zawodowa w zawodach: murarz, monter instalacji budowlanej, malarz posadzkarz, stolarz, kucharz małej gastronomii, fryzjer i sprzedawca. W szkole pracuje 81 nauczycieli. W skład szkoły wchodzi także Centrum Kształcenia Praktycznego, w którym młodzież odbywa zajęcia praktyczne w zawodach budowlanych.

Nauczyciele przedmiotów teoretycznych i praktycznych budowlanych osiągają znaczące sukcesy o zasięgu regionalnym i krajowym (1 miejsce w Turnieju Budowlanym - Złota kielnia - 2009); opracowali szczegółowy program szkolenia beneficjentów w oparciu o program nauczania technika budownictwa.

Ponadto szkoła posiada uprawnienia Ośrodka Egzaminacyjnego mającego akredytację Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku. Wyspecjalizowana kadra pracowników szkoły w różnych specjalnościach, będących egzaminatorami OKE w Gdańsku przygotowuje młodzież i kształtuje jej umiejętności zawodowe na wysokim poziomie wprowadzając innowacyjne systemy kształcenia.

Copyright by Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lęborku