uczestnicy

Każdy uczestnik stażu otrzyma dokument - certyfikat z odbytej praktyki zawodowej - potwierdzający jego zdobyte kwalifikacje zawodowe, określające konkretne umiejętności beneficjenta nabyte w czasie praktyki.

Na podstawie takich certyfikatów dyrektor PCE - ZSP w Lęborku wyda zaświadczenie zaliczające praktykę zawodową zgodnie z programem nauczania w klasie III Technikum Budownictwa.

Kolejnym dokumentem, który otrzyma każdy uczestnik będzie Europass, który stanowi przejrzyste potwierdzenie nabytych kwalifikacji.

Copyright by Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lęborku